02. 11. 2021

Covidové opatření od 1.11.2021

Covidové opatření od 1.11.2021

Systém O-N-T: Očkování – prodělaná Nemoc – Test

 

 

Povinnosti pro rodiče a fanoušky

Systém O-N-T je způsob, jak může člověk prokázat, že splňuje požadavky pro vstup do zaměstnání, školy nebo provozovny služeb dle bodu I/16. Stojí na třech základních pilířích: očkování, testech a prodělaném onemocnění covid-19. 

 1)Očkování


Bodu očkování vyhovuje každý, kdo doloží, že od aplikace poslední dávky očkovací látky podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.
Očkování se prokazuje certifikátem.
Od 22.6. je uznáváno ukončené očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou občanů ČR nebo EU, kteří mají na území ČR přechodný nebo trvalý pobyt, pokud doloží certifikátem, že od dokončení očkování, které proběhlo ve třetí zemi, uplynulo nejméně 14 dní.

  • Uznávání certifikátů o provedeném očkování z jiných zemí - seznam zemí, jejichž očkovací certifikáty jsou v ČR uznávány a podmínky uznání,
  • vydávání české verze Evropského certifikátu COVID-19 - seznam zemí na základě jejichž očkovacího certifikátu lze vystavit český certifikát (EU certifikát) a podmínky uznání.
     


2)Negativní test

Bodu negativní test vyhovuje každý, kdo doloží, že:


a) absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) absolvoval nejdéle před 24 hodinami RAT test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník.
Negativní výsledek testu se prokazuje zprávou z odběrového centra nebo certifikátem.
 


3)Ochranná lhůta po prodělaném onemocnění

  • Bodu o prodělané nemoci vyhovuje každý, kdo doloží, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
  • Prodělání onemocnění se prokazuje SMS zprávou o pozitivním testu z odběrového centra nebo certifikátem.
    Jedním ze způsobů prokázání splnění podmínek systému O-N-T je stažení certifikátu do aplikace Tečka. Organizátoři akcí, zaměstnanci provozoven, hoteliéři a další jsou pomocí aplikace čTečka schopni ověřit platnost certifikátů (skenováním QR kódů), které předkládají zákazníci. Aplikace je schopna rozpoznat pravost QR kódu.

Od 1.11. děti do 12 let věku nejsou povinny prokazovat splnění systému O-N-T nebo se testovat na místě.

 

Povinnosti hráčů a hráček

Soutěže mládeže:

 

Pro soutěže mládeže platí platnost výsledku PCR i antigen testu po 7 dní – viz zde - http://www.ptupraha.cz/wp-content/uploads/2021/10/Zmena-mimoradneho-opatreni-%E2%80%93-omezeni-maloobchodniho-prodeje-zbozi-a-sluzeb-a-poskytovani-sluzeb-s-ucinnosti-od-1.-11.-2021.pdf

 

Soutěže dospělých:

 

 Pro soutěže dospělých i po 1.11. zůstává platnost výsledků PCR testů 7 dní a antigenních testů 7 dní – viz zde - https://www.cuscz.cz/novinky/aktualni-opatreni-ve-vztahu-ke-sportu.html

 

Tato změna (myšleno zkrácení doby platnosti testů) se však nijak nedotýká již nastaveného pravidla pro sportovní činnost dle čl. I odst. 13 MO služby, že pro tyto účely má RT-PCR test i rychlý antigenní test (RAT) platnost 7 dní".

 

SK Kometa Praha
beach_branik.png
lvi.png
orion.png
Sokol Modřany
meteor.png
ladvi.png
tj_sis.png
brevnov.png
spanielka.png
slavia.png
sport.png"
vstj.png
astra.png
spoje.png
dansport.png
joky.png
mikulovka.png
petriny.png
pocernice.png
podoli.png
tatran.png
pvk.png